Evenement en Coronavirus

Maak jij je zorgen over het Coronavirus? Waar meerdere mensen bijeen komen, is de mogelijkheid tot het overdragen van virussen groter. Wij als organisatie zijn ons daar van bewust en willen graag met jullie delen hoe wij hier mee om gaan. Door de organisatie zijn er voldoende maatregelen genomen en wordt de situatie nauwlettend in … Read more