𝗧đ—ļ𝗰𝗸𝗲𝘁 𝘂đ—Ŋ𝗱𝗮𝘁𝗲: 𝟱đŸŦ% 𝘂đ—ļ𝘁𝘃𝗲đ—ŋ𝗸đ—ŧ𝗰đ—ĩ𝘁

14 september klinkt misschien nog hÊÊl ver weg, maar de Wildman Run tickets zijn al voor 50% uitverkocht!!! Een leuk feitje hierbij is dat maar liefst tot nu toe 2/3 deel van de inschrijvingen nieuwe deelnemers betreft!đŸĨŗ Ook gaan de tickets van de kidsrun, 1 mijl, ontzettend hard.

Wacht dus niet langer (nee, ook jullie niet fanatieke trouwe Wildman Runners) en schrijf je snel in via deze website.